• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของทีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ปี 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง    

15 มี.ค. 66 185