• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

15 มี.ค. 66 402