• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th

 

“พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมสะดวก สาธารณสุขดี เศรษฐกิจดี มีความรู้ก้าวไกล สิ่งแวดล้อมปลอดจากมลพิษ”     โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (เก็บเห็ด) ประจำปีงบประมาณ 2666..>>>


     โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566..>>>


     โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์
1 สรุปการประเมินมาตรฐานขึั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
2 ประชาสัมพันธ์ 5 ขั้นตอน ป้องกันมิจฉาชีพ แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงให้ชำระภาษีที่ดินฯองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
3 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนในหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
5 ประกาศสภาฯขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมองคงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
6 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ อรับโอน(ย้าย) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก จำนวน 1 อัตรา โทร 086-3147994
7 
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
8 กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย Nogift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
9 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
10 
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของทีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
 1. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566 11

 2. ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรัง จำนวน 72 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566 12

 3. ซื้ออุปกรณ์สำหรับสาธิตการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566 12

 4. จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567 ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566 13

 5. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566 15

 6. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566 23

Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ / E-SERVICE
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.204.181.91
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 25 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 3098 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 17112 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 27545 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559