• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th

 

“พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมสะดวก สาธารณสุขดี เศรษฐกิจดี มีความรู้ก้าวไกล สิ่งแวดล้อมปลอดจากมลพิษ”     กิจกรรม ลอยกระทง ปี2565


     มอบถุงยังชีพให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม..>>>


     ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ป่าโคกหนองไผ่ หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 14..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์
1 รายงาน info ปี 2565
2 
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3 ) ประจำปี 2566
4 
ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (2)องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ปี 65องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
6 การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี65องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
7 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งที่ว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
8 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ของ อบต.เมืองคง ปรงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
9 ขอเชิญประชาชนในเขตตำบลเมืองคง เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 และปี พ.ศ.2566-2570 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
10 ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
 1. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566 8

 2. จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2566 ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566 7

 3. จ้างอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 800 ชุด ชุดละ 35 บาท ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566 9

 4. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566 9

 5. จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นานายทนงศักดิ์ พงษ์ศิริจันทร์ ถึงบ้านนายบุญมี แก้วพรหม (ระยะต่อเนื่อง)บ้านโนนสูง หมู่ที่ 15 ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566 9

 6. จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นานายทนงศักดิ์ พงษ์ศิริจันทร์ ถึงบ้านนายบุญมี แก้วพรหม (ระยะต่อเนื่อง)บ้านโนนสูง หมู่ที่ 15 ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566 10

 1. ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 1 ก.พ. 66 8
 2.
ประกาศใช้ระเบียบสภาฯว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 6 ม.ค. 66 28
 3.
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 15 ธ.ค. 65 45
 4.
ประกาศ ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 7 ธ.ค. 65 48
 5.
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 1 ธ.ค. 65 55
 6.
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 22 พ.ย. 65 65


Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ / E-SERVICE
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.192.247.184
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 11 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 378 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1975 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 12408 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559